REGULAMIN PRZEPROWADZENIA II ZAWODÓW BULLETRUN 2019

2018-09-02 19:04:13

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE II. CEL Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Popularyzacja służby w Siłach Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Specjalnych. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej. Popularyzacja strzelectwa. Pielęgnowanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Poznawanie wybranych elementów szkolenia Wojsk Specjalnych. Realizacja zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.  


II. ORGANIZATOR

Fundacja Rozwoju Sportu i Promocji Obronności ‘Murawa’ ul. Drogowców 6/10/A, 32-400 Myślenice
NIP 6812074960

III. PARTNERZY I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

1. Miasto i Gmina Myślenice
2. Strzelnica Sportowa w Myślenicach 3. gdziestrzelac.eu
4. S.W.A.T. Range.pl
5. Zachar Training Group

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Zawody odbędą się w dniu 15 września 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

2. Oficjalne rozpoczęcie zawodów „BulletRun” odbędzie się o godz. 8:00. Zakończenie zawodów (ceremonia dekoracji) przewidziane jest na godz. 16:00.
3. Biuro zawodów znajdować się będzie w Myślenicach na Strzelnicy Sportowej na Zarabiu przy ul. Zdrojowej 9

4. Biuro zawodów czynne będzie: Sobota 14.09.2019 r.: 16:00 - 20:00 Niedziela 15.09.2019 r.: 7:00 - 11:30

V. TRASA I HARMONOGRAM

1. Formuły:

 •  Sporty
  • Dystans: +/-5 km, +10 przeszkód, 7 strzałów
  • Limit czasowy: 2h
  • Limit miejsc: 150 osób
  • Fale puszczane co 10 minut po 10 osób od godziny 9:30
 • Military
  • Dystans: +/-10 km, +20 przeszkód, 7 strzałów Limit czasowy: 2,5h
  • Limit miejsc: 150 osób
  • Fale puszczane co 15 minut po 50 osób
  • Fala 1: 8:45 seria ELITE, fala 2: 9:00, fala 3: 9:15
 • Combat
  • Dystans: +/-25 km, +30 przeszkód, 13 strzałów
  • Limit czasowy: 6h
  • Limit miejsc: 150 osób
  • Fale puszczane co 15 minut po 50 osób
  • Fala 1: 8:00 seria ELITE *, fala 2: 8:15, fala 3: 8:30

* W wersji Combat, w serii ELITE obowiązkowo, w seriach Open dobrowolnie (zalecane), obowiązuje kompletny ubiór/mundur, będący wyposażeniem własnym uczestnika. Za kompletny ubiór rozumie się:
- mundur polowy/dowolny mundur z długim rękawem

lub
- koszule, bluzy typu wojskowego z długim rękawem
- spodnie z długimi, nie obcisłymi nogawkami, typu „bojówki” - buty sznurowane z cholewką powyżej kostki, np. trekkingowe

2. Trasy biegów przebiegać będą przez odcinki terenowe, wodne jak i górzyste. Na trasie zawodnicy będą mieli do pokonania przeszkody o różnym stopniu trudności. Główną

przeszkodą biegu, będzie strzelanie z broni palnej, Weihrauch HW 66*, w pozycji leżącej przy użyciu podpórki.
*rodzaj i kaliber broni może ulec zmianie

3. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.

4. Pomiar czasu w oparciu o chipowy system kontroli i pomiaru. Zawodnik zobowiązany jest przytwierdzić chip do lewej lub prawej nogi najwyżej na wysokości kostki (zdjęcie chipa w trakcie biegu lub umieszczenie go w innym miejscu może skutkować brakiem wyniku). Zawodnicy, którzy nie zwrócą chipa po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.

VI. ZACHOWANIE NA TRASIE I STRZELNICY

1. Na trasie znajdować się będą przeszkody zabezpieczone przez sędziów zawodów oraz wolontariuszy.
2. Sposób pokonywania przeszkód oraz poprawność jej wykonania będzie oceniał sędzia lub wolontariusz.

3. Wszystkich uczestników w zależności od dystansu trasy obowiązywać będzie limit czasowy z punktu V.
4. Na trasie zawodów nie przewidziano punktu regeneracyjnego, należy samodzielnie wyposażyć się we wszelkie niezbędne rzeczy, żywność oraz napoje i zabrać je ze sobą na trasę.

5. Nie zezwala się na podawanie napojów, odżywek i innych rzeczy zawodnikom na trasie przez osoby trzecie podczas trwania zawodów (nie dotyczy rzeczy z punktu VI. 6)
6. UWAGA: Przed wbiegnięciem na strzelnicę będzie obowiązek umycia rąk w wyznaczonej strefie, w specjalnie przygotowanych do tego umywalkach, a także obowiązek założenia czystej (suchej) bluzy z długim rękawem. Zawodnik ma obowiązek zabrać ją ze sobą na trasę odpowiednio zabezpieczoną, by spełniała wyżej wymienione kryteria, biorąc pod uwagę warunki panujące na trasie (np. woda, błoto). Możliwe podanie WYŁĄCZNIE bluzy przez osobę z zewnątrz i TYLKO w tej strefie, bez możliwości wejścia za barierkę. W strefie nie mogą zastać żadne rzeczy należące do zawodnika, gdyż nie będą one zwracane NIKOMU. Jeśli osoba nie spełni podanych warunków nie jest dopuszczona do oddania strzałów co automatycznie skutkuje karą +15 min i 5 min za każdy nieoddany strzał.

7. Na strzelnicy jest bezwzględny obowiązek przestrzegania Regulaminu Strzelnicy oraz wykonywania poleceń obsługi. Lufa karabinu musi być zwrócona tylko w stronę tarczy. Podnoszenie się z bronią równa się z natychmiastową dyskwalifikacją oraz pacyfikacją przez instruktora :P

8. Każdy strzał nietrafiony w czarne pole tarczy skutkuje dodaniem 5 min do czasu końcowego zawodnika.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach "BulletRun" musi zostać zweryfikowany i zaakceptowany przez organizatora w Biurze Zawodów. Uczestnik musi mieć ze sobą wydrukowany i podpisany regulamin, za jego brak obowiązuje kara 50 burpees.
2.Uczestnik biegu startuje indywidualnie.

3.Uczestnik pokonuje przeszkody indywidualnie, poza przeszkodami na których będzie dozwolona pomoc drugiego uczestnika. Za niepokonanie przeszkody przez zawodnika obowiązywać będzie nagroda do wykonania na miejscu, uzależniona od poziomu trudności niepokonanej przeszkody, np. 20 burpees.

4. Warunki dopuszczenia do udziału w zawodach:

 • Weryfikacja w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem rywalizacji
 • Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport), podczas weryfikacji w Biurze Zawodów
 • Własnoręczny podpis zawodnika na liście osób, które wyrażają zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 • Ukończony 18 rok życia do dnia 15.wrzesnia 2019 roku.
 • Na trasie “Sporty” ukończone 16 rok życia 15.wrzesnia 2019.
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać podpisaną zgodę przez rodzica/opiekuna prawnego.
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
 • Uiszczenie opłaty za udział w zawodach, w wysokości uzależnionej od pakietu startowego.
 • Każdy uczestnik powinien posiadać numer startowy napisany na twarzy od czasu zarejestrowania w dniu zawodów do czasu dotarcia do mety lub do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w zawodach.
 • Odpowiedni ubiór w przypadku dystansu COMBAT (punkt V)
 • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu

5. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.

6. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie oraz po oznaczonej trasie nie będą sklasyfikowani.

7. Dopuszcza się stosowanie rękawic ochronnych, nakolanników oraz systemów hydratacyjnych.

8. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

9. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie.

10.Publiczność zobowiązana jest zachowywać się w sposób nienaruszający przebiegu zawodów oraz ogólnie przyjętych norm zachowania. Osoby wobec których prośby o zaprzestanie działań uznanych za niewłaściwe będą nie skuteczne, zostaną wyproszone przez organizatora z terenu zawodów. Zakazuje się także wprowadzania zwierząt na trasę biegu oraz strzelnicę (nie dotyczy miasteczka eventowego)

VIII. ZGŁOSZENIA

1. Wszystkie osoby wyrażające chęć uczestnictwa w zawodach „BulletRun” powinny

zgłosić swój udział do 12 września 2019 roku poprzez stronę: https://www.e- gepard.eu/show-contest/730

lub w biurze zawodów w dniach 14 i 15 września 2019 r.
2. Każdy z uczestników powinien dokonać, w terminie wskazanym w otrzymanym mailu

potwierdzającym rejestrację, opłaty za wybrany pakiet startowy.
3. Wysokość opłaty za pakiet startowy uzależniona jest od daty zgłoszenia oraz wykonania płatności:

Trasa “Sporty”:

 • -  Do 30 kwietnia. - 99 zł

 • -  Do 30 czerwca . - 119 zł

 • -  Do 12 września . - 139 zł

 • -  w biurze zawodów - 150 zł

  Trasa “Military”:

 • -  Do 30 kwietnia. - 149 zł

 • -  Do 30 czerwca. - 169 zł

 • -  Do 12 września. - 189 zł

 • -  w biurze zawodów - 200 zł

  Trasa “Combat”:

 • -  Do 30 kwietnia. - 199 zł

 • -  Do 30 czerwca. - 219 zł

 • -  Do 12 września. - 239 zł

 • -  w biurze zawodów - 250 zł

* Zniżka 30% dla Służb mundurowych: Wojsko, Straż Pożarna, WOT, Straż Graniczna, Policja. Należy przy zapisie wybrać przynależność oraz pakiet mundurowy.


5. Pakiet startowy obejmuje*:

Chip do pomiaru czasu (zwrotny) Medal
Koszulkę
Plecako-worek

Profesjonalną opiekę medyczną podczas trwania zawodów na lądzie i w wodzie Napój
Baton
Posiłek regeneracyjny dla uczestników dystansu COMBAT

Dodatkowe elementy od sponsorów
Ubezpieczenie zawodnika NNW
Darmowe zdjęcia z „pola walki” (nie gwarantujemy że na nich będziesz)

* pełny skład pakietu startowego zostanie potwierdzony na 2 miesiące przed imprezą. Pracujemy nad tym aby był on wypasiony.

6. UWAGA: Organizator nie zwraca opłaty za pakiet startowy osobom, które nie stawią się w wyznaczonym miejscu w określonym czasie.


7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku zapełnienia się limitu.

8. Informacje dotyczące BulletRun można uzyskać na stronie internetowej www.bulletrun.pl, na facebooku: https://www.facebook.com/bulletrunpl/ oraz pod adresem mailowym: kontakt@bulletrun.pl

IX. KLASYFIKACJA

1. Uczestnik otrzyma medal po samodzielnym przekroczeniu linii mety i ukończeniu trasy biegu.

2. Wśród serii Elite (dotyczy formuły Military i Combat) oraz Open (dotyczy formuły Sporty) zostaną wyłonione 3 najlepsze kobiety i 3 najlepszych mężczyzn w każdej formule (bez podziału na wiek)

3. Wręczenie nagród dla zwycięzców w każdej z ocenianych kategorii odbędzie się przed budynkiem strzelnicy podczas ceremonii zakończenia zawodów, ok. godz. 15:00.

4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia koniecznych dokumentów uprawniających go do odbioru nagród.

5. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po zakończeniu zawodów zostaną opublikowane na fanpage’u BulletRun oraz oficjalnej stronie BulletRun

Do klasyfikacji ostatecznej będzie brany pod uwagę czas pokonania trasy – Team przebiega linię mety wspólnie! oraz zaliczenie wszystkich oznaczonych na trasie punktów kontrolnych oraz zadań specjalnych. Zaliczenie punktu kontrolnego odbywa się poprzez głośne podanie numeru zawodnika sędziemu technicznemu znajdującemu się na punkcie. Brak obecności zawodnika na punkcie równoznaczny jest z pomyleniem, skróceniem trasy i jest podstawą dyskwalifikacji. Niedozwolone jest także zaliczenie punktów kontrolnych w kolejności innej niż ustalona przez organizatora.

Zadania specjalne to próby o charakterze fizycznym, zręcznościowym, wytrzymałościowym i psychologicznym. Nie zaliczenie próby skutkuje naliczeniem czasu karnego w wysokości 20 minut, sumowanego do czasu pokonania trasy.

X. SKARGI I WNIOSKI

1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 50 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy.

XI. UWAGI

1. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów ( oraz ratownicy medyczni na wyznaczonych punktach trasy zawodów).

2. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do przebrania.

3. Organizator zapewnia depozyt na rzeczy uczestników.

4. Organizator zapewnia bezpłatny parking w okolicy imprezy.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie trwania imprezy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.

6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator Zawodów

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora w celach związanych z prowadzoną działalnością.

Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.