Logo BulletRun
BulletRun
Telefon: 516 609 902
E-mail: pawel@bulletrun.pl
http://www.bulletrun.pl
Napisz do nas
Pole zostało wypełnione poprawnie
To nie zostało poprawnie wypełnione
Pole zostało wypełnione poprawnie
To nie zostało poprawnie wypełnione
Pole zostało wypełnione poprawnie
To nie zostało poprawnie wypełnione
Pole zostało wypełnione poprawnie
To nie zostało poprawnie wypełnione
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek, e-mail, Nr telefonu) przez BulletRun.pl dla potrzeb organizacji Biegu z przeszkodami BULLETRUN przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia ww. biegu, a także po jej zakończeniu w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Jednocześnie oświadczam, że powyższa zgoda została przeze mnie wyrażona świadomie i dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją biegu przez BulletRUN.pl znajdującą się na stronie pod adresem https://www.bulletrun.pl/rodo
Pole zostało wypełnione poprawnie
To nie zostało poprawnie wypełnione